Prijenos ORVI Calculator Light

Čestitamo vama za odluku o prijenosu alata ORVI Calculator LIGHT.
Upotrijebite ORVI Calculator i…

  • na potpuno nov način procijenite troškove neoptimalnog rukovođenja/upravljanja zaposlenicima i prikažite ih na preglednoj infografici u boji.
  • na jednostavan način prevedite tematiku HR na jezik menadžmenta: u govor novca
  • uzmite u obzir mišljenje ključnih menadžera i ostvarite njihovo bolje razumijevanje tema HRM
  • privucite pažnju top menadžmenta te poboljšajte svoje argumente pri osiguravanju sredstava za razvojne projekte HRM.

Kliknite na donji gumb za početak prijenosa.

Ako ćete imati poteškoća, kontaktirajte nas na info@or-vi.com
Hvala,

Tim ORVI Consultus