POSLEDICE POMANJKANJA ORGANIZACIJSKE VITALNOSTI IN VITALIZACIJA