ORVI CALCULATOR LIGHT

Brezplačna vzorčna verzija orodja Orvi Calculator, ki omogoča grobo oceno finančne škode zaradi pomanjkanja vitalnosti, neoptimalnega vodenja in/ali pomanjkanja zavzetosti zaposlenih.

 

 

Uporabite ORVI Calculator in:

 • na povsem nov način ocenite stroške neoptimalnega vodenja/upravljanja zaposlenih in jih prikažete na pregledni barvni infografiki.
 • na enostaven način prevedite HR tematiko v jezik managementa: v govorico denarja
 • upoštevajte mnenje ključnih managerjev in dosežite večje razumevanje HRM tem z njihove strani
 • prislužite si pozornost top managementa ter izboljšajte svoje argumente pri zagotavljanju sredstev za HRM razvojne projekte.

DODATNE INFORMACIJE:

Za pravilno delovanje orodja je potreben vnos naslednjih podatkov:

 • Število zaposlenih
 • Letni stroški dela v podjetju
 • Stopnja absentizma – vsega
 • Stopnja fluktuacije
 • Povprečni stroški selekcije in zaposlitve (izbor, zdravniški pregled, varstvo pri delu, licence…)
 • Letni prihodki
 • Letni stroški kupljenega blaga/materiala/storitev
 • Število dni stavke