Izognite se tipični napaki, ki jo HR-ovci naredijo v zvezi s strategijo

Strateški modelŽe leta govorimo o strateškem HRM in o tem, da morajo biti HR strokovnjaki partnerji voditeljem in vodjem organizacije. Ko pa pogledamo dejansko stanje, vidimo, da nam zavzemanje tega položaja ne gre od rok. V Mercer-jevi raziskavi »2016 Global Talent Trends Study« je samo 4% anketiranih HR strokovnjakov izjavilo, da je HR funkcija v njihovem podjetju s strani top managementa percipirana kot strateški partner.

Podatek nas lahko tolaži, da drugim ne gre dosti bolje kot nam. Pa vendar se moramo vprašati, kaj delamo narobe.

ORVI Navigator kot model HRM procesov nam olajša raziskovanje problema. Vsakomur, ki ga pogleda, je jasno, da moramo imeti v vsakem segmentu vpeljane procese, ki pokrivajo vsaj minimalne potrebe poslovanja iz dneva v dan.

Vendar je potrebno izpostaviti pomembno podrobnost. ORVI Navigator je sestavljen iz likov in iz puščic. O večini likov (elementi HRM procesa) vemo veliko in mnogim posvečamo veliko pozornosti. Izziv so puščice. Šele puščice – to je povezave med procesi in pretok informacij med njimi – omogočajo smiselno delovanje celote.

In ko govorimo o puščicah, ena od njih je še posebej pomembna. To je puščica, ki simbolizira povezavo strateških usmeritev organizacije in kadrovskih procesov in tukaj pogosto najdemo najšibkejši člen.

Vse preveč HR vodij in HR strokovnjakov se vrže v izgrajevanje HRM procesov, še preden pozna in razume poslovno strategijo podjetja. Kadrovska strategija in kadrovski sistemi tako niso usklajeni s strateškimi potrebami podjetja.

Ko se HR vodja oz. strokovnjak poglobi v poslovno strategijo, ko razume, kaj so prioritete podjetja, kaj so njegove konkurenčne prednosti in kako namerava tekmovati na trgu, šele lahko igra vlogo partnerja managementu. Takrat lahko izvede miselni zasuk in namesto kadrov postavi na prvo mesto poslovno strategijo. Kadri so brez dvoma pomembni. Ampak strateško pomembni so do te mere, kolikor neposredno podpirajo izvrševanje poslovne strategije, tj. do te mere, kot so vpeti v uresničevanje konkurenčne prednosti, na kateri temelji naša sposobnost tekmovanja na trgu.

Ko pogledamo na kadre s te perspektive, vidimo, da ne igrajo vsi zaposleni strateško pomembne vloge. To spoznanje pa ima v praksi lahko daljnosežne posledice.